11.7 Eenmalige thuiswerkvergoeding 2020

Als u vanwege de coronamaatregelen in 2020 heeft thuisgewerkt, heeft u recht op een eenmalige thuiswerkvergoeding. Dit is alleen anders als u:

De thuiswerkvergoeding bedraagt €363 netto voor de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020 bij een volledige arbeidsduur. Als u op 1 maart 2020 of op de datum waarop u na 1 maart 2020 in dienst bent gekomen een andere arbeidsduur had, geldt dit bedrag naar rato van die arbeidsduur. Als u na 13 maart 2020 bij de sector Rijk in dienst bent gekomen of na die datum uit dienst bent gegaan, geldt dit bedrag naar rato van het aantal maanden dat u tot 31 december 2020 in dienst bent.

Als u vanwege:

een vergoeding voor thuis telewerken heeft ontvangen, dan wordt die vergoeding in mindering gebracht op deze thuiswerkvergoeding.

U kunt de thuiswerkvergoeding aanvragen bij P-Direkt die de vergoeding aan u uitbetaalt. Uw werkgever controleert achteraf of u recht heeft op de thuiswerkvergoeding. Als uw werkgever dan vaststelt dat u geen recht heeft op de thuiswerkvergoeding, zal het uitbetaalde bedrag worden teruggevorderd.