25.10 Afbouwtoelage gevolgen roosterafspraken (vanaf 1 januari 2024)

Als uw toelagen per 1 januari 2024 verminderen door het vervallen van: 

  • een vaste toelage of
  • een decentrale afwijkende of aanvullende toelage 

die u ontving op grond van de bepalingen die tot 1 januari 2024  in hoofdstuk 7 van de cao stonden, dan heeft u recht op een afbouwtoelage als:

  • u de vervallen toelagen minimaal twee jaar zonder onderbreking heeft ontvangen of met een onderbreking van maximaal twaalf maanden en
  • het bedrag waarmee uw toelagen verminderen minimaal 3% van uw salaris is. 

De hoogte van uw afbouwtoelage bedraagt het verschil tussen het bedrag dat u vanaf 1 januari 2024 aan de standaard toelagen ontvangt en: 

  • het bedrag dat u de 36 maanden voorafgaand aan 1 januari 2024 gemiddeld per maand aan de vervallen toelagen heeft ontvangen of 
  • als die periode korter is dan 36 maanden: het bedrag dat u sinds u de vervallen toelagen bent gaan ontvangen gemiddeld per maand heeft ontvangen.

Uw aflopende toelage bedraagt in:

Tabel aflopende toelage
2024 en 2025 100% van het verschil
2026 75% van het verschil
2027 50% van het verschil
2028 25% van het verschil

Daarnaast kan in het DGO of in het SOR besloten worden dat u recht heeft op een aanvullende overgangsmaatregel als daar wordt vastgesteld dat dit vanwege de aard van de vervallen decentrale afwijkende of aanvullende toelage nodig is. Als dat zo is, dan is die aanvullende overgangsmaatregel opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie.