25.4 Hervorming verlofregelingen

Als uw dienstverband bij de sector Rijk voor 1 september 2022 is begonnen, heeft u afhankelijk van uw leeftijd recht op de overgangsbepalingen vanwege de hervorming van de verlofregelingen.

U bent geboren in de jaren 1978 tot en met 1982

U krijgt ieder jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt 15 extra IKB-uren, dus in totaal ieder jaar 79 IKB-uren. U kunt jaarlijks maximaal 47 IKB-uren laten uitbetalen.

U bent geboren voor 1978

U heeft voor 1 januari 2023 kunnen kiezen om in de toekomst gebruik te maken van de PAS-regeling of van de PAS-afbouwregeling. Uw recht op de overgangsbepalingen is hierdoor bepaald.

U heeft niet gekozen voor de PAS-regeling of PAS-afbouwregeling:

U krijgt ieder jaar tot u de AOW-leeftijd bereikt extra IKB-uren. Hoeveel extra IKB-uren u krijgt is afhankelijk van uw geboortejaar:

Extra IKB-uren per leeftijdsgroep
Geboortejaar Extra IKB-uren Totaal IKB-uren
1956 tot en met 1965 70 uur 134 uur
1966 tot en met 1972 50 uur 114 uur
1973 tot en met 1977 30 uur 94 uur

U kunt jaarlijks maximaal 32 IKB-uren plus uw extra IKB-uren laten uitbetalen.

U heeft gekozen voor de PAS-regeling of PAS-afbouwregeling:

Als u bent geboren voor 1973 houdt u recht op de PAS-regeling, die nu is opgenomen in bijlage 20 van de cao.

Als u bent geboren in de jaren 1973 tot en met 1977 geldt voor u de PAS-afbouwregeling. U kunt vanaf de leeftijd van 58 jaar gebruik maken van de PAS-afbouwregeling. De vermindering van uw werktijd en het salaris en de PAS-aanvulling zijn afhankelijk van uw geboortejaar:

PAS-afbouw per geboortejaar
Geboortejaar Vermindering werktijd en salaris PAS-aanvulling
1973 14,20% 9,70%
1974 12,60% 8,60%
1975 11.10% 7,60%
1976 9,50% 6,50%
1977 7,90% 5,40%

Voor deelname aan de PAS-afbouwregeling gelden dezelfde voorwaarden als bij de PAS-regeling.

IKB-uren

Als u gekozen heeft voor de PAS-regeling of PAS-afbouwregeling is het aantal IKB-uren dat u krijgt voor u gebruik maakt van de PAS-regeling of PAS-afbouwregeling afhankelijk van uw leeftijd:

IKB-leeftijdsuren
Leeftijd Totaal IKB-uren
45 tot en met 49 jaar 28,8 uur
50 tot en met 54 jaar 36,0 uur
55 tot en met 59 jaar 43,2 uur
60 jaar en ouder 50,4 uur

Zodra u gebruik maakt van de PAS-regeling of PAS-afbouwregeling krijgt u jaarlijks 18,2 IKB-uren.

U kunt uw IKB-uren jaarlijks laten uitbetalen.