3.3 Regeling partiële arbeidsparticipatie senioren (PAS)

Vanwege de afspraken in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 over de hervorming van de verlofregelingen per 1 januari 2023 is de inhoud van deze paragraaf verplaatst naar bijlage 20 van de cao. Deze blijft van toepassing voor u als:

  • uw dienstverband voor 1 september 2022 is begonnen
  • u voor 1973 geboren bent en
  • u voor 1 januari 2023 heeft gekozen voor de PAS-regeling of al gebruik maakte van de PAS-regeling.

Als u bent geboren in de jaren 1973 tot en met 1977 geldt voor u mogelijk de PAS-afbouwregeling