7.3 Aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst

Als u een toelage onregelmatige dienst ontvangt, heeft u ook recht op een aanvullende vaste toelage van € 50 per maand. De toelage stopt als u langer dan een kalendermaand - om een andere reden dan vanwege vakantie, verlof of arbeidsongeschiktheid -  niet werkt op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.