7.6 Toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst

Als uw leidinggevende u schriftelijk heeft verzocht om buiten de werktijden van uw arbeidspatroon regelmatig of vrij regelmatig bereikbaar en beschikbaar te zijn om bij oproep te werken, heeft u recht op een toelage  voor iedere aaneengesloten periode van 15 minuten dat u bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Deze bedraagt:

Percentages toelage bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst
Dag Percentage salaris per uur Maximum bedrag momenteel
Maandag t/m vrijdag 5% € 1,25
Zaterdag, zondag en feestdag 10% € 2,50

De bedragen per 1 januari 2024 vindt u in bijlage 6 van de cao.

U heeft recht op een hogere toelage als uw leidinggevende daarbij heeft laten weten dat u op of rond uw werklocatie moet blijven. De toelage die wordt berekend via bovenstaande tabel wordt dan verdubbeld.

Als u wordt opgeroepen om te werken tijdens een bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst is er sprake van overwerk als er aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een vast bedrag voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten te betalen in plaats van een toelage per aaneengesloten periode van 15 minuten. Dit vaste bedrag wordt berekend op basis van het gemiddeld aantal aaneengesloten periodes van 15 minuten in uw rooster dat u bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten heeft. Als er wijzigingen optreden die van belang zijn voor de hoogte van het vaste bedrag wordt dat bedrag aangepast.

Uw werkgever kan over de toelage voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst in bijzondere gevallen met vakbonden andere afspraken maken. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie.