7.1 Toelage onregelmatige dienst

Als u een arbeidspatroon heeft waardoor u regelmatig of vrij regelmatig moet werken op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur, dan heeft u recht op een toelage per aaneengesloten periode van 15 minuten. U heeft geen recht op een toelage voor de uren waarvoor u in aanmerking komt voor een overwerkvergoeding.

De toelage is een percentage van uw salaris en afhankelijk van de dag en van het tijdstip waarop u werkt:

Percentages toelage onregelmatige dienst
Dag Tijdstip Percentage salaris per uur Maximum bedrag momenteel
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 06.00 uur 40% € 9,99
06.00 - 08.00 uur 20% € 4,99
18.00 - 22.00 uur 20% € 4,99
22.00 - 24.00 uur 40% € 9,99
Zaterdag en zondag alle uren 70% € 17,48
Feestdag alle uren 100% € 24,97

De bedragen per 1 januari 2024  vindt u in bijlage 6 van de cao.

Als u werkt op de tijdstippen waarvoor een percentage van 20% geldt, heeft u alleen recht op de toelage als u uw dienst 

  • in de ochtenduren bent begonnen voor 7.00 uur of
  • in de avonduren bent geëindigd na 20.00 uur.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u een vast bedrag te betalen in plaats van een toelage per aaneengesloten periode van 15 minuten. Dit vaste bedrag wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal periodes van 15 minuten dat u werkt op de tijdstippen waarvoor een toelage geldt. Als er wijzigingen optreden die van belang zijn voor de hoogte van het vaste bedrag wordt dat bedrag aangepast.

Uw werkgever kan over de toelage onregelmatige dienst in bijzondere gevallen met vakbonden andere afspraken maken. Als dat zo is, dan zijn die afspraken opgenomen in het personeelsreglement van uw organisatie.