07. Variabele beloning (tekst vanaf 1 januari 2024)

Als u in roosterdienst werkt zijn de voor u geldende aanvullende en afwijkende arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2024 te vinden in hoofdstuk 22. De paragrafen 7.1 tot en met 7.5 zijn verplaatst naar dat hoofdstuk en aangepast aan de afspraken in het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024.  Bij de volgende cao worden de resterende paragrafen opnieuw genummerd.
Als uw toelagen verminderen door het vervallen van: 
•    een vaste toelage of
•    een decentrale afwijkende of aanvullende toelage 
die u ontving op grond van de bepalingen die tot 1 januari 2024 in dit hoofdstuk stonden, dan geldt voor u mogelijk een overgangsbepaling.