Uitleg cao-partijen: voorzieningen thuiswerkplek

U kunt als u hybride werkt recht hebben op voorzieningen voor uw thuiswerkplek. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de drie onderdelen van deze voorzieningen voor uw thuiswerkplek. De voorwaarden die voor de voorzieningen gelden zijn in de tabel vermeld. De in de tabel genoemde bedragen zijn niet afhankelijk van uw arbeidsduur.

Tabel Voorzieningen thuiswerkplek
1. Arbovoorzieningen thuiswerkplek 2. Vergoeding werkgever voor meubilering en stoffering thuiswerkplek 3. IKB-doel meubilering en stoffering thuiswerkplek
Arbovoorzieningen vanwege de zorgplicht van uw werkgever voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek.

Vergoeding van uw werkgever voor uitgaven die u declareert voor meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek. 

 • Maximaal te declareren bedrag via het P-Direktportaal: € 750 
 • Eenmaal per vijf kalenderjaren 
 • In meerdere delen mogelijk

IKB-budget fiscaal vriendelijk inzetten voor de meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek.
 

 • Maximaal in te zetten IKB-budget via het P-Direktportaal: € 750
 • Eenmaal per vijf kalenderjaren 
 • In meerdere delen mogelijk

In te zetten nadat “Vergoeding werkgever voor meubilering en stoffering thuiswerkplek” (zie 2.) volledig is gebruikt.

Vastgestelde noodzakelijke arbovoorzieningen

a. Verstelbare bureaustoel 

b. Bureau:

 • verstelbaar bureau (€ 375) of
 • verstelbaar zit-/stabureau (€ 450)  

c. Los toetsenbord (€ 32)

d. Losse muis (€ 28)

e. Beeldscherm (€ 182)

f. Voetensteun (€ 60)

g. Laptophouder (€ 60)

 • a. wordt verstrekt door uw werkgever.
 • b. t/m g. kunt u aanschaffen en declareren via het P-Direktportaal tot het maximale bedrag.

Meubilering:

 • Verlichting (plafond-, wand- en/of bureaulamp)
 • Opbergsysteem (boekenkast, ladenblok, archiefkast, wandsysteem)

Stoffering: 

 • Raambekleding (gordijnen, vitrage, rolgordijn, jaloezieën, plissé/vouwgordijn)   
 • Vloerbekleding (vast tapijt, parket/laminaat/kurk, vinyl/linoleum, tegel)
 • Muurbekleding (verf, behang)
 • Kamerscherm/Wandscheiding

Niet onder meubilering en stoffering vallen:

 • Meubels en hulpmiddelen die onder “Arbovoorzieningen thuiswerkplek” vallen (zie 1.)
 • ICT-middelen (computer, randapparatuur en hulpmiddelen)
 • Kantoorbenodigdheden
 • Klimaatbeheersing
 • Verbouwingskosten
Voorwaarden
 • Aan te schaffen na overleg met uw leidinggevende. 
 • Uw leidinggevende beoordeelt uw declaratie achteraf.
 • Schaft u duurdere Arbo-voorzieningen aan? Dan is het meerdere voor uw eigen rekening. Dit is anders als u hierover met uw werkgever maatwerkafspraken heeft gemaakt.
Voorwaarden/bijzonderheden
 • U heeft vooraf geen toestemming van uw leidinggevende nodig. 
 • Achteraf beoordeelt uw leidinggevende de declaratie en vindt er een bonnencontrole plaats.
 • De aangeschafte goederen voor meubilering en stoffering zijn uitdrukkelijk voor de inrichting van uw thuiswerkplek bedoeld en niet voor een andere ruimte.
 • Treedt u in dienst bij de sector Rijk? Dan kunt u deze vergoeding inzetten voor de afkoop van de eventuele restwaarde van thuiswerkvoorzieningen bij uw voormalige werkgever.
Voorwaarden
 • U heeft vooraf geen toestemming van uw leidinggevende nodig.
 • Achteraf vindt er een bonnencontrole plaats.
Uit dienst
Bij uitdiensttreding geeft u de verstrekte voorzieningen (bureaustoel) terug aan uw werkgever. De door u gedeclareerde voorzieningen blijven uw eigendom. Hiervan wordt de restwaarde bepaald en voor rekening van uw werkgever fiscaal verrekend. 
Uit dienst
Bij uitdiensttreding binnen een jaar na ontvangst van de vergoeding moet u het uitgegeven bedrag terugbetalen.
 
Uit dienst
Bij uitdiensttreding vindt geen verrekening plaats.
 
Als u hybride werkt komen de inrichting van uw thuiswerkplek en uw ervaringen met hybride werken aan de orde in het jaarlijkse personeelsgesprek.

Vastgestelde noodzakelijke arbovoorzieningen

Als u regelmatig thuiswerkt moet uw thuiswerkplek aan ergonomische eisen voldoen, zodat u gezond en veilig kunt werken. Deze eisen staan beschreven in de arbocatalogus Rijk. Uw werkgever zorgt ervoor dat u kunt beschikken over de noodzakelijke arbovoorzieningen voor uw thuiswerkplek. Deze arbovoorzieningen zijn in overeenstemming met de GOR Rijk uitgewerkt. Is de medezeggenschap van uw organisatie niet vertegenwoordigd in de GOR Rijk? Dan heeft uw werkgever over deze voorzieningen afspraken met de eigen medezeggenschap gemaakt. 

Start termijn van vijf kalenderjaren

De termijn van vijf kalenderjaren start in het jaar dat u de vergoeding van uw werkgever voor meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek (voor het eerst) ontvangt.

Voorbeeld:
U gebruikt in maart 2022 voor het eerst een deel van de vergoeding van uw werkgever voor meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek voor raambekleding voor uw thuiswerkplek. In augustus 2023 gebruikt u weer een deel deze vergoeding voor vloerbekleding voor uw thuiswerkplek. De termijn van 5 kalenderjaren is gestart in 2022.

Terugbetalen vergoeding werkgever voor meubilering en stoffering thuiswerkplek

Bij uitdiensttreding binnen een jaar na ontvangst van de vergoeding moet u het uitgegeven bedrag terugbetalen. Voor de vaststelling van dit bedrag gaat het om het bedrag dat de werknemer in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van uitdiensttreding heeft ontvangen.

Vergoeding werkgever voor meubilering en stoffering thuiswerkplek in 2021

Heeft u uitgaven voor meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek gedaan in 2021? Dan kunt u hiervoor de vergoeding van uw werkgever voor meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek gebruiken die vanaf 2022 geldt. U kunt deze kosten declareren via het P-Direktportaal tot en met uiterlijk 31 maart 2022. Dit is alleen anders als u op grond van de overgangsbepaling daar geen aanspraak op heeft 
Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, dan start de termijn van vijf kalenderjaren in 2022.