CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 18. Arbeidsbeperkten

U bent arbeidsbeperkt als u vanwege wettelijke bepalingen bent opgenomen in het doelgroepenregister banenafspraak van UWV. In dat geval geldt voor u mogelijk de salarisschaal die in dit hoofdstuk is opgenomen of krijgt u mogelijk uw salaris niet volledig uitbetaald.

Als u arbeidsbeperkt bent en daardoor geen functie binnen het Functiegebouw Rijk kunt vervullen, zorgt uw werkgever voor een takenpakket dat bij uw mogelijkheden past. In dat geval geldt voor u de volgende salaristabel met momenteel de volgende maandbedragen:

trede: bedrag:
0 € 1.635,60
1 € 1.668,31
2 € 1.701,22
3 € 1.733,74
4 € 1.766,45
5 € 1.799,16
6 € 1.831,87
7 € 1.864,58
8 € 1.897,30
9 € 1.930,01
10 € 1.962,72

Dit is nog de salaristabel voor de periode vanaf 1 juli 2019. Er komt nog een nieuwe tabel per 1 januari 2020.

Bij uw inschaling in uw salarisschaal als u in dienst treedt en voor uw periodieke salarisverhogingen vanwege uw functioneren gelden de algemene bepalingen in deze cao.

Als u arbeidsbeperkt bent maar wel een functie binnen het Functiegebouw Rijk kunt vervullen, dan geldt voor u de daarbij behorende salarisschaal. Als UWV uw werkgever toestemming heeft gegeven u vanwege uw beperkingen minder te betalen, ontvangt u niet het volledige salaris dat bij uw functie hoort. Als u recht heeft op een Wajong-uitkering ontvangt u een aanvulling van UWV.