CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 18. Arbeidsbeperkten

U bent arbeidsbeperkt als u vanwege wettelijke bepalingen bent opgenomen in het doelgroepenregister banenafspraak van UWV. In dat geval geldt voor u mogelijk de salarisschaal die in dit hoofdstuk is opgenomen of krijgt u mogelijk uw salaris niet volledig uitbetaald.

Als u arbeidsbeperkt bent en daardoor geen functie binnen het Functiegebouw Rijk kunt vervullen, zorgt uw werkgever voor een takenpakket dat bij uw mogelijkheden past. In dat geval geldt voor u de volgende salaristabel met momenteel de volgende maandbedragen:

trede: was: wordt:
0 € 1.653,60 € 1.680,00
1 € 1.686,67 € 1.713,60
2 € 1.719,74 € 1.747,20
3 € 1.752,82 € 1.780,80
4 € 1.785,89 € 1.814,40
5 € 1.818,96 € 1.848,00
6 € 1.852,03 € 1.881,60
7 € 1.885,10 € 1.915,20
8 € 1.918,18 € 1.948,80
9 € 1.951,25 € 1.982,40
10 € 1.984,32 € 2.016,00

Bij uw inschaling in uw salarisschaal als u in dienst treedt en voor uw periodieke salarisverhogingen vanwege uw functioneren gelden de algemene bepalingen in deze cao.

Als u arbeidsbeperkt bent maar wel een functie binnen het Functiegebouw Rijk kunt vervullen, dan geldt voor u de daarbij behorende salarisschaal. Als UWV uw werkgever toestemming heeft gegeven u vanwege uw beperkingen minder te betalen, ontvangt u niet het volledige salaris dat bij uw functie hoort. Als u recht heeft op een Wajong-uitkering ontvangt u een aanvulling van UWV.