CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 22. Rijksschoonmaakorganisatie

Als u schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie bent, gelden voor u andere salarisschalen en is ook de manier waarop u binnen uw salarisschaal een periodieke loonsverhoging krijgt anders. Daarnaast geldt een aanvullende bepaling voor de diensttijd die meetelt voor uw jubileumuitkering en is in 2020 uw individueel keuzebudget anders.

Salaris

Voor u geldt de salarisschaal die bij uw functie hoort zoals vermeld in de tabel aan het einde van dit hoofdstuk. Uw inschaling in deze salarisschaal is afhankelijk van uw leeftijd en van uw diensttijd als schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Uw diensttijd in dienst als schoonmaker in de schoonmaakbranche voorafgaand aan uw overkomst naar de Rijksschoonmaakorganisatie telt daarbij mee. Ook uw diensttijd als schoonmaker bij een andere organisatie binnen de sector Rijk telt hierbij mee. Wanneer u twaalf maanden of langer geen arbeidsovereenkomst met de Staat heeft en daarna weer schoonmaker bij de Rijksschoonmaakorganisatie wordt, telt uw voorgaande diensttijd niet meer mee voor uw inschaling.

Zolang u nog niet het hoogste bedrag in uw salarisschaal heeft bereikt wordt uw salaris iedere twaalf maanden verhoogd. Dit is alleen niet het geval als u in die twaalf maanden zes maanden of langer niet heeft gewerkt vanwege bijzonder verlof of vanwege arbeidsongeschiktheid die niet het gevolg is van zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Aanvulling op salaris

U heeft recht op een maandelijkse aanvulling op uw salaris van momenteel 1,4% van uw salaris. De aanvulling op uw salaris telt niet mee voor de berekening van uw IKB-budget. De aanvulling telt wel mee voor de berekening van uw PAS-aanvulling als u deelneemt aan de PAS-regeling en ook voor het bepalen van de hoogte van een salarisgarantie of salarissuppletie in verband met het VWNW-beleid.

Diensttijd jubileumuitkering

In aanvulling op de bepalingen over de jubileumuitkering geldt voor u dat daarvoor ook de diensttijd meetelt die u heeft gewerkt als schoonmaker in de schoonmaakbranche. Dit betreft alleen uw diensttijd voorafgaand aan uw overkomst naar de Rijksschoonmaakorganisatie vanwege de overheveling van uw taken van de schoonmaakbranche naar de Rijksschoonmaakorganisatie.

Individueel Keuzebudget

In afwijking van de bepaling over de uitbetaling van uw IKB-budget van 16,37% geldt voor u in 2020 dat u daarvan 6,5% maandelijks krijgt uitbetaald. In voorgaande jaren ontving u 6,5% van uw eindejaarsuitkering maandelijks. Deze manier van uitbetalen heeft te maken met de afspraak over de netto-inkomensgarantie voor de schoonmakers die in 2020 nog overkomen uit de schoonmaakbranche.

Voor sommige schoonmakers geldt een overgangsbepaling.

Salarisschalen en maandbedragen die momenteel gelden

Groep Functies Leeftijd of diensttijd Maandbedrag
1. Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud I kleiner of gelijk aan 17 jaar € 663,60*
Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen I 18 jaar € 840,00*
Schoonmaakmedewerker keuken/catering I 19 jaar € 1.008,00*
20 jaar € 1.344,00*
groter of gelijk aan 21 jaar:
0 dienstjaren € 1.680,00*
1 dienstjaar € 1.680,00*
2 dienstjaren € 1.704,92
3 dienstjaren € 1.763,03
groter of gelijk aan 4 dienstjaren € 1.823,10
2. Medewerker algemeen schoonmaakonderhoud II kleiner of gelijk aan 17 jaar € 663,60*
Medewerker schoonmaakonderhoud en services I 18 jaar € 843,42
Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen II 19 jaar € 1.020,21
Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren I 20 jaar € 1344,00*
Schoonmaakmedewerker keuken/catering II groter of gelijk aan 21 jaar:
0 dienstjaren € 1.680,00*
1 dienstjaar € 1.731,83
2 dienstjaren € 1.795,78
3 dienstjaren € 1.860,40
groter of gelijk aan 4 dienstjaren € 1.927,00
3. Medewerker schoonmaakonderhoud transportmiddelen III kleiner of gelijk aan 17 jaar € 690,02
Medewerker schoonmaakonderhoud en services II 18 jaar € 887,82
Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren II 19 jaar € 1.077,49
Meewerkend voorman/-vrouw algemeenschoonmaakonderhoud I 20 jaar € 1.344,00*
groter of gelijk aan 21 jaar:
0 dienstjaren € 1.751,04
1 dienstjaar € 1.817,13
2 dienstjaren € 1.890,72
3 dienstjaren € 1.955,34
groter of gelijk aan 4 dienstjaren € 2.025,86
4. Medewerker schoonmaakonderhoud en services III kleiner of gelijk aan 17 jaar € 746,57
Medewerker schoonmaakonderhoud vloeren III 18 jaar € 941,64
Meewerkend voorman/-vrouw algemeen schoonmaakonderhoud II 19 jaar € 1.142,25
20 jaar € 1.403,23
groter of gelijk aan 21 jaar:
0 dienstjaren € 1.850,29
1 dienstjaar € 1.917,72
2 dienstjaren € 1.991,57
3 dienstjaren € 2.061,89
groter of gelijk aan 4 dienstjaren € 2.130,82
5. (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud I kleiner of gelijk aan 17 jaar € 783,20
18 jaar € 982,98
19 jaar € 1.191,77
20 jaar € 1.429,87
groter of gelijk aan 21 jaar:
0 dienstjaren € 1.927,00
1 dienstjaar € 1.999,10
2 dienstjaren € 2.072,42
3 dienstjaren € 2.149,21
groter of gelijk aan 4 dienstjaren € 2.221,15
6. (Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud II kleiner of gelijk aan 17 jaar € 827,79
(Ambulant) objectleider algemeen schoonmaakonderhoud III 18 jaar € 1.040,60
19 jaar € 1.259,98
20 jaar € 1.487,12
groter of gelijk aan 21 jaar:
0 dienstjaren € 2.032,17
1 dienstjaar € 2.108,47
2 dienstjaren € 2.186,33
3 dienstjaren € 2.263,63
groter of gelijk aan 4 dienstjaren € 2.336,81

De bedragen gemarkeerd met het teken * zijn gecorrigeerd voor het WML-niveau per 1 juli 2020.