CAO Rijk

CAO Rijk

Hoofdstuk 25. Zeevarenden

Dit hoofdstuk is gereserveerd voor specifieke bepalingen over werknemers die vallen onder de werking van de wettelijke bepalingen over de arbeidsovereenkomst van zeevarenden.