CAO Rijk

CAO Rijk

Bijlage 18: Tekst van vervallen nog toe te passen regelingen

Van een aantal (onderdelen van) regelingen is afgesproken om die (vooralsnog) te blijven toepassen. In deze bijlage zijn deze regelingen toegevoegd. Voor de leesbaarheid zijn deze volledig toegevoegd¹. Grijze gedeelten in die regelingen zijn wel in deze cao of de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen opgenomen of zijn niet toepasbaar omdat sprake is van een opdracht tot verhuizen.

  • Levensloopregeling rijkspersoneel
  • Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK)
  • Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar het Caribisch deel van het Koninkrijk 2013
  • Verplaatsingskostenbesluit 1989
  • Verplaatsingskostenregeling 1989
  • Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel
  • Regeling vaststelling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel 2011-2012

De teksten zijn afkomstig uit de Wettenbank op Overheid.nl (download september 2019)

¹ Vanwege technische redenen kunt u de wetteksten op dit moment alleen via www.caorijk.nl downloaden. Klik hier voor de bestanden.