CAO Rijk

CAO Rijk

Bijlage 3: Transponeringstabel

In de transponeringstabel van de vervallen rijksbrede regelingen naar de nieuwe situatie is per artikel aangegeven wat daarmee is gebeurd, en waarom.

De transponeringstabel is onderdeel van de cao maar vanwege de omvang opgenomen in een afzonderlijk document en te raadplegen via www.caorijk.nl.