CAO Rijk

CAO Rijk

Bijlage 3: Transponeringstabel

In de transponeringstabel van de vervallen rijksbrede regelingen naar de nieuwe situatie is per artikel aangegeven wat daarmee gebeurt, en waarom.

De transponeringstabel is geen onderdeel van de cao en te raadplegen via www.caorijk.nl. De transponeringstabel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan deze tabel onjuistheden bevattten.

In de transponeringstabel staat regelmatig achter een artikel(lid) dat het een “regelingselement” is. Dit betreft citeertitels van de vervallen regeling of een inwerkingtredingsbepaling daarvan. Het kan ook een delegatie-mogelijkheid naar een lager niveau van regelgeving betreffen of de werkingssfeer van de regeling aangeven. Deze regelingselementen zijn in een cao-context niet meer nodig of worden eenmalig geregeld.