CAO Rijk 2021 en uitleg van cao-partijen met indexeringen per 1 juli 2022

Dit is de actuele versie van de CAO Rijk 2021 en de actuele versie van de uitleg van cao-partijen daarbij.

In deze versie van de CAO Rijk 2021 zijn ten opzichte van de versie per 1 januari 2022 de  volgende per 1 juli 2022 geindexeerde bedragen gewijzigd:

  • de bedragen van de salarisschaal voor arbeidsbeperkten die geen functie binnen het Functiegebouw Rijk kunnen vervullen (hoofdstuk 18 van de cao)
  • de vergoedingsbedragen voor dienstreizen naar het buitenland (bijlage 6 van de cao).

Dit heeft geen wijzigingen voor de uitleg van cao-partijen tot gevolg.

De uitleg over de bepalingen in de cao op deze website (online en als afzonderlijk document via deze pagina) vormen voor werknemers in de sector Rijk een geheel met de cao en het personeelsreglement van hun organisatie. Als de uitleg onbedoeld afwijkt van wat wettelijk of in deze cao is geregeld, dan zijn de wet en de cao bepalend.