CAO Rijk

Nieuws

Den Haag, 20-04-2020

Afspraken sociale partners sector Rijk n.a.v. de coronacrisis

Afspraken sociale partners sector Rijk n.a.v. de coronacrisis

De coronacrisis heeft gevolgen voor de werknemers bij de sector Rijk. Vakbonden en werkgever hebben hier regelmatig overleg over en hebben op enkele punten afspraken gemaakt. Dit betreft:

  • doorbetaling toelage onregelmatige dienst
  • opschorten VWNW-begeleidingstrajecten
  • uitstel onderhandelingen nieuwe cao

In dit document zijn de gemaakte afspraken beschreven.