Geselecteerde ideeën

Uit de ruim 300 ingestuurde ideeën zijn er veertien gekozen om onder professionele begeleiding verder te worden uitgewerkt om van idee naar actie te komen.

Hiervoor worden nu rijkscollega's gezocht die de plannen willen testen. Interesse? Lees er meer over op deze pagina.

De beschrijving van de ideeën is tot stand gekomen op basis van de ingediende ideeën. Sommige ideeën zijn meerdere keren ingediend en andere ideeën hangen met elkaar samen. Daarom zijn deze samengevoegd, zodat we verschillende invalshoeken en accenten kunnen meenemen.

De gekozen ideeën worden momenteel uitgewerkt door projectgroepen. Op 4 oktober presenteren de projectgroepen hun uitgewerkte en geteste plannen. Hieruit worden de beste ideeën (maximaal 4) gekozen voor verdere uitwerking en om te onderzoeken of rijksbrede invoering mogelijk is.