Geselecteerde ideeën

Uit de ruim 300 ingestuurde ideeën zijn er veertien gekozen om onder professionele begeleiding verder te worden uitgewerkt om van idee naar actie te komen.

De beschrijving van de ideeën is tot stand gekomen op basis van de ingediende ideeën. Sommige ideeën zijn meerdere keren ingediend en andere ideeën hangen met elkaar samen. Daarom zijn deze samengevoegd, zodat we verschillende invalshoeken en accenten kunnen meenemen.