Resultaten deel 1: van idee naar experiment

Uit de ruim 300 ingestuurde ideeën zijn er veertien gekozen. Deze zijn door experimententeams onder professionele begeleiding verder uitgewerkt om van idee naar actie te komen.
De onderstaande beschrijving van de ideeën is tot stand gekomen op basis van de ingediende ideeën. Sommige ideeën zijn meerdere keren ingediend en andere ideeën hangen met elkaar samen. Daarom zijn deze samengevoegd, zodat we verschillende invalshoeken en accenten kunnen meenemen. De opgehaalde inzichten zijn inmiddels gepresenteerd. Het Ideeënboek pilot verduurzaming CAO Rijk geeft een overzicht van de ingestuurde ideeën.

De resultaten van deel 1 zijn gebundeld in dit reisverslag.