Afspraken sociale partners sector Rijk n.a.v. de cononacrisis

De coronacrisis heeft gevolgen voor de werknemers bij de sector Rijk. Vakbonden en werkgever hebben hier regelmatig overleg over en hebben op enkele punten afspraken gemaakt. Dit betreft:

  • doorbetaling toelage onregelmatige dienst
  • opschorten VWNW-begeleidingstrajecten
  • uitstel onderhandelingen nieuwe cao.

In bijgaand document zijn de gemaakte afspraken beschreven.