Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites, en websites waar overheidsinstanties aan deelnemen, moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

De actuele toegankelijkheidsverklaring van de website www.caorijk.nl is: B - voldoet gedeeltelijk.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt?

Stuur dan een mail aan de content beheerder van deze website bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).