Toegankelijkheid

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites, en websites waar overheidsinstanties aan deelnemen, moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Binnenkort wordt deze website getoetst op de toegankelijkheidseisen zodat een nieuwe toegankelijkheidsverklaring kan worden opgesteld. De actuele toegankelijkheidsverklaring van de website www.caorijk.nl is code C (eerste maatregelen genomen).

Onderdelen waarop de site nog niet voldoet

De toegankelijkheidseisen gelden ook voor de pdf-bestanden op deze website. Het streven is om alle pdf-bestanden in de toekomst volgens de toegankelijkheidseisen aan te bieden. Dat is nu nog niet van alle pfd-bestanden het geval.

Problemen met toegankelijkheid melden

Wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt?

Stuur dan een mail aan de content beheerder van deze website bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).