Home

Welkom op de website van de CAO Rijk, waar vakbonden en werkgever Rijk de tekst van de nu geldende cao met de uitleg daarbij presenteren, en de voor de cao relevante documenten.