Bedragen CAO Rijk 2020 (II) per 1 juli 2021

De bedragen die per 1 juli 2021 wijzigen zijn bekend.

U treft de bedragen die per 1 juli 2021 wijzigen in bijgaand document aan.