CAO Rijk 2021: vastgesteld en aangemeld bij het ministerie van SZW

Op 6 december 2021 hebben partijen de CAO Rijk 2021 vastgesteld. Onderstaande pdf van de cao is aangemeld bij het ministerie van SZW, tevens is de inhoud daarvan verwerkt in de online versie op deze website. In de loop van deze maand volgt nog een nieuwe versie van de cao waarin de afspraken uit het Akkoord over CAO Rijk 2021 (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022) zijn opgenomen die per 1 januari 2022 ingaan.