Onderhandelingsresultaat voor CAO Rijk 2022-2024

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 22 juni 2022 een onderhandelingsresultaat bereikt.

De volgende stap is het voorleggen van het resultaat aan de achterban.

Op donderdag 7 juli worden de uitkomsten hiervan besproken.