Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 getekend

De vakbonden en werkgever Rijk hebben op 11 juli 2022 een handtekening gezet onder het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024. De afspraken in het Akkoord worden in de loop van september verwerkt in een nieuwe cao. De nieuwe cao geldt vanaf 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

Ondertekening CAO Rijk