CAO Rijk 2022-2024: nu ook online beschikbaar

De pdf van de bij SZW aangemelde CAO Rijk 2022-2024 is sinds 10 oktober jl. beschikbaar. De inhoud van de nieuwe cao is nu ook verwerkt in de online-versie.

In de nieuwe cao zijn de meeste afspraken verwerkt van het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024 die vakbonden en werkgever Rijk hebben gesloten. Dit betreft de loonafspraak per 1 juli 2022 en de afspraken die al zijn ingegaan of ingaan per 1 januari 2023. De loonafspraken per 1 april 2023 en per 1 januari 2024 - zie voor de bedragen bijlage 1 van het akkoord - worden per die datum in de online-versie aangepast. De afspraken in het akkoord over roosteren die ingaan per 1 januari 2024 (zie paragraaf 4 en bijlage 2 van het akkoord) worden begin 2023 in de cao opgenomen. Zodra dit is gedaan zal het worden gemeld op deze site.