Hoge reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer weer naar € 0,21 per kilometer per 1 april 2023

De hoge reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer gaat per 1 april 2023 tot en met het einde van de looptijd van de cao (30 juni 2024) weer naar € 0,21 per kilometer. Dat hebben bonden en werkgever Rijk afgesproken.

Deze reiskostenvergoeding was in 2022 € 0,21 per kilometer. De indexatie van het bedrag gebeurt op basis van de prijsontwikkeling van de OV-jaarkaart 2e klasse. Deze was gedaald in 2023 waardoor de vergoeding naar € 0,20 per kilometer ging. Tijdens de volgende cao-onderhandelingen zullen bonden en werkgever Rijk bekijken of een andere wijze van indexeren gewenst is.