CAO Rijk 2022-2024: versie met loonafspraken en roosterafspraken per 1 januari 2024 beschikbaar

Op 27 december 2023 is de versie van de CAO Rijk 2022-2024 met daarin de loonafspraken en de roosterafspraken per 1 januari 2024 aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze afspraken volgen uit het Akkoord over CAO Rijk 2022-2024.

De nieuwe versie van de cao en uitleg van cao-partijen treft u onderstaand aan. Per 1 januari 2024 worden de teksten van deze website ook aangepast.