3%-eis in afbouwtoelage roosterafspraken vervalt

Vakbonden en werkgever Rijk in het Sectoroverleg Rijk hebben afgesproken dat de voorwaarde komt te vervallen dat het inkomensverlies minimaal 3% van het salaris moet bedragen om in aanmerking te komen voor de afbouwtoelage die het vervallen van afwijkende en aanvullende decentrale roostertoelagen compenseert.

Deze afspraak is verwoord in de SOR-afspraak hierover.

SOR-afspraak vervallen 3%-eis in afbouwtoelage roosterafspraken

Partijen in het Sectoroverleg Rijk hebben in 2022 bij het maken van de afspraken over de roostertoelagen ook een afbouwtoelage afgesproken om de inkomenseffecten van het vervallen van decentrale afwijkende en aanvullende toelagen te compenseren.

Deze afbouwregeling bevat, net als de reguliere afbouwtoelage onregelmatige dienst en afbouwtoelage VWNW-beleid, het vereiste dat het bedrag waarmee de toelagen verminderen minimaal 3% van het salaris moet bedragen.

Waar de 3%-eis bij verandering in/van functie in de individuele situaties goed toepasbaar is, blijkt een door P-Direkt ingeregelde collectieve toepassing voor werknemers waar decentrale regelingen vervallen dat niet. Vooruitlopend op afspraken over een nieuwe cao spreken partijen om die reden af om de afbouwtoelage roosterafspraken zodanig te wijzigen dat deze ingaat op 1 juli 2024 en dat de 3%-eis daarin vervalt.