Resultaat van onderhandelingen CAO Rijk 2024-2025

De vakbonden FNV, Ambtenarencentrum, CNV en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 29 maart 2024 een onderhandelingsresultaat over de CAO Rijk 2024-2025 bereikt.

Medio april geven vakbonden en werkgever aan wat hun achterban van dit resultaat vindt.