Akkoord over nieuwe CAO Rijk getekend

De vakbonden en werkgever Rijk hebben op 24 april 2024 een handtekening gezet onder het Akkoord over CAO Rijk 2024-2025. De afspraken in het Akkoord worden in de loop van juni verwerkt in een nieuwe cao. De nieuwe cao geldt vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.