8.3 Maandinkomen bij arbeidsongeschiktheid na afloop dienstverband

Algemeen

Mogelijk heeft u na het einde van uw dienstverband recht op een periode van doorbetaling van uw voormalig maandinkomen tot uiterlijk de datum waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. U heeft hierop geen recht als u:

Als u voor doorbetaling van uw voormalig maandinkomen in aanmerking komt dan start de periode van doorbetaling van uw voormalig maandinkomen op de eerste dag dat u wegens arbeidsongeschiktheid niet (volledig) heeft gewerkt of zou hebben gewerkt. Als u op de einddatum van uw dienstverband arbeidsongeschikt was en direct voorafgaand aan het einde van uw dienstverband met langdurend bijzonder verlof zonder doorbetaling van uw maandinkomen was, begint die periode op de einddatum van uw dienstverband.

Als uw dienstverband is beëindigd en u aansluitend met ABP-pensioen bent gegaan, wordt bij de doorbetaling van uw voormalig maandinkomen rekening gehouden met uw ABP-pensioen. Uw voormalige werkgever vult uw ABP-pensioen aan tot maximaal uw voormalig maandinkomen.

Als u:

  • op de einddatum van uw dienstverband arbeidsongeschikt bent
  • uw dienstverband om een andere reden dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd en
  • u niet geschikt bent om te werken

heeft u gedurende maximaal 52 weken recht op doorbetaling van uw voormalig maandinkomen.

Daarna heeft u gedurende maximaal 26 weken recht op doorbetaling van 70 procent van uw voormalig maandinkomen.

Bij het bepalen van het einde van de periode van 52 en 26 weken, worden de wettelijke regels bij het optellen van meerdere perioden van arbeidsongeschiktheid toegepast.

Als u tijdens de doorbetaling van uw voormalig maandinkomen komt te overlijden dan gelden de bepalingen in deze cao over de overlijdensuitkering.

Beroepsincident, dienstongeval en beroepsziekte

Als:

heeft u gedurende 104 weken recht op doorbetaling van uw voormalig maandinkomen.

Als u tijdens uw dienstverband arbeidsongeschikt bent geworden door een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte en daardoor na het einde van uw dienstverband een WIA-uitkering ontvangt, heeft u tot u uw AOW-leeftijd bereikt recht op een aanvullende uitkering. De hoogte van deze uitkering is het verschil tussen:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als u:

  • tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek bent geworden of
  • binnen een maand na afloop van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek wordt

en daardoor niet of niet volledig kunt werken, heeft u als uw dienstverband eindigt gedurende maximaal 52 weken recht op doorbetaling van uw voormalig maandinkomen. De termijn van 52 weken waarin uw maandinkomen volledig wordt doorbetaald begint op de dag:

  • na uw zwangerschaps- en bevallingsverlof als u tijdens dat verlof al ziek bent geworden of
  • dat u ziek wordt binnen een maand na afloop van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Arbeidsongeschikt na einddatum dienstverband

Als u:

  • binnen vier weken na de einddatum van uw dienstverband arbeidsongeschikt wordt
  • niet geschikt bent om te werken en
  • minimaal twee maanden in dienst bent geweest

heeft u gedurende maximaal 52 weken recht op doorbetaling van uw voormalig maandinkomen.