CAO Rijk Online

1. Algemeen: rechten en plichten van alle werknemers

2. Specifiek: aanvullende en afwijkende afspraken voor specifieke groepen werknemers

3. Afspraken tussen cao partijen

4. Bijlagen van de cao