Onderhandelingsresultaat CAO Rijk (1 juli 2020 tot 1 januari 2021)

De vakbonden en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn het eens geworden over een nieuwe cao. Het onderhandelingsresultaat van 28 september 2020 vindt u op deze pagina. De volgende stap is dat de vakbonden een onderhandelaarsakkoord voorleggen aan hun achterban. De uitkomsten hiervan bespreken de vakbonden weer met de onderhandelaars van de werkgever Rijk.