Personeelsreglement ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Voor werknemers die in dienst zijn bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) of één van de dienstonderdelen van JenV, gelden de rechten en plichten uit het personeelsreglement JenV. Dit personeelsreglement is een uitwerking van en aanvulling op de CAO Rijk die voor alle Rijksambtenaren geldt.

Goed om te weten:

  • bij het tabblad ‘Dienstonderdelen’ vindt u aanvullende regelingen per dienstonderdeel, indien van toepassing;
  • het personeelsreglement is op 1 januari 2020 in werking getreden. Ieder half jaar kunnen er wijzigingen in het personeelsreglement plaatsvinden. Kijk voor een handig overzicht van alle wijzigingen, die reeds zijn doorgevoerd in het personeelsreglement, in hoofdstuk 20 bij de ‘Wijzigingstabel’.