Onderzoeksrapport Herijking FLO-functies Rijksoverheid

In de CAO Rijk is de procedure voor het vervallen van een substantieel bezwarende functie beschreven. De daarbij te hanteren methodiek en beoordelingsnorm is beschreven in dit rapport.