Overeenkomst werkgeversbijdrage sector Rijk

In de CAO Rijk is de afspraak opgenomen dat de Staat der Nederlanden de vakbonden die de cao hebben ondertekend jaarlijks een bijdrage verstrekt. De bepalingen die daarbij van toepassing zijn, zijn beschreven in deze overeenkomst.