Overeenkomst Van Werk Naar Werk-beleid en WW-dossier sector Rijk

Met deze overeenkomst is het in 2013 afgesproken tijdelijke VWNW-beleid structureel gemaakt. Daarbij zijn tevens enkele aanpassingen afgesproken waarmee partijen zoveel mogelijk focus willen leggen op het bij organisatieveranderingen vinden van ander werk voor werknemers die dat het meest nodig hebben en het vergroten van de kans daarop.

Omdat was voorzien dat per 1 januari 2020 de transitievergoeding van toepassing zou worden op rijksambtenaren, en omdat partijen van mening zijn dat er een belangrijk verband is tussen het VWNW-beleid en de aanspraken na ontslag, zijn in deze overeenkomst ook afspraken gemaakt over het WW-dossier. Hierbij is afgesproken om in plaats van de aanspraken in Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk een nieuwe aanvulling op de WW te introduceren zodra de transitievergoeding van toepassing zou worden.