Bijlage 13 van CAO Rijk 2022-2024: Beoordelingsformulier inclusief toelichting (pdf)

Als een werknemer of de leidinggevende van een werknemer daarvoor een aanleiding heeft, wordt een beoordeling opgemaakt over het functioneren. Het functioneren van de werknemer wordt dan beoordeeld volgens de in de cao voorgeschreven procedure. De beoordelaars maken bij de beoordeling over het functioneren gebruik van dit in bijlage 13 van de cao opgenomen digitaal in te vullen beoordelingsformulier.