Declaratieformulier reiskostenvergoeding na einde dienstverband

Als een werknemer na het einde van het dienstverband:

  • een WGA-uitkering of ZW-uitkering ontvangt en
  • reiskosten maakt vanwege verzuimbegeleiding of re-integratie

heeft deze recht op een reiskostenvergoeding. Voor het aanvragen van de reiskostenvergoeding geldt een procedure die is opgenomen in bijlage 8 van de cao. Daarin wordt melding gemaakt van dit declariatieformulier.