Reglement Geschillencommissie Rijk

Het is de bedoeling van de cao-partijen om geschillen zoveel mogelijk te voorkomen en het goede gesprek te bevorderen. Lukt dat niet, dan is de gang naar de Geschillencommissie Rijk een van de mogelijkheden voor werknemers binnen de sector Rijk om tot een oplossing van een geschil met hun werkgever te komen. In dit reglement hebben partijen bij de CAO Rijk de werkwijze van de geschillencommissie beschreven.