Reglement interpretatiecommissie

De tekst van deze cao kan aanleiding geven tot een verschil van mening over de juiste toepassing van de daarin opgenomen afspraken. Vakbonden en werkgever kunnen dergelijke verschillen van mening voorleggen aan de interpretatiecommissie. In dit reglement hebben partijen bij de CAO Rijk de werkwijze van de interpretatiecommissie beschreven.