Bedragen CAO Rijk 2022-2024 per 1 januari 2023

In de CAO Rijk 2022-2024 is in “Hoofdstuk 27 Afspraken tussen partijen” in de tabel van “Paragraaf 27.4 Indexering bedragen en doorwerking aanpassing pensioenrekenleeftijd” aangegeven op welke wijze de bedragen waar in de cao-bepalingen het woord “momenteel” staat worden aangepast. Per 1 januari 2023 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de op 6 oktober 2022 vastgestelde versie van de CAO Rijk 2022-2024.

NB:

Per 19 december 2022 is het document aangevuld met het bedrag van de RVU-drempelvrijstelling per 1 januari 2023, dat relevant is voor § 2.8 RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding).