Bedragen CAO Rijk 2022-2024 per 1 juli 2023

In de CAO Rijk staat in het voorwoord dat de bedragen in de cao op de website steeds de actuele bedragen zijn. In hoofdstuk ‘Afspraken tussen partijen’ in de tabel van paragraaf ‘Indexering bedragen en doorwerking aanpassing pensioenrekenleeftijd’ is beschreven op welke wijze de bedragen waar in de cao-bepalingen het woord ‘momenteel’ staat worden aangepast. Per 1 juli 2023 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de versie van de CAO Rijk 2022-2024 met wijzigingen en indexaties per 1 januari 2023.