Bedragen CAO Rijk 2022-2024 per 1 januari 2024

In de CAO Rijk 2022-2024 is in “Hoofdstuk 27 Afspraken tussen partijen” in de tabel van “Paragraaf 27.4 Indexering bedragen en doorwerking aanpassing pensioenrekenleeftijd” aangegeven op welke wijze de bedragen waar in de cao-bepalingen het woord “momenteel” staat worden aangepast. Per 1 januari 2024 levert dat de volgende aanpassingen op ten opzichte van de op 30 juni 2023 vastgestelde versie van de CAO Rijk 2022-2024.