Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU)

De Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) regelt uw bijzondere aanspraken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van uw uitzending naar een post in het buitenland. Deze aanspraken zijn deels aanvullend op en deels afwijkend van de aanspraken die zijn geregeld in de CAO Rijk.

Wanneer is de ACRU van toepassing?

De ACRU is van toepassing als de CAO Rijk voor u geldt en u door uw werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden om voor een periode van minimaal drie maanden werkzaamheden te verrichten bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland (plaatsing bij een post).

Bekijk en download de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU).

Verschil van mening over de toepassing van de ACRU?

De ACRU kent een eigen geschillencommissie. U kunt een verschil van mening met uw werkgever over de toepassing van de ACRU voorleggen aan de Geschillencommissie ACRU. U kunt ook samen met uw werkgever de Geschillencommissie ACRU inschakelen.

U kunt ook bij deze commissie terecht als u naar het Caribisch deel van het Koninkrijk bent uitgezonden op grond van de uitzendregelingen die daarvoor gelden volgens de CAO Rijk en u een  verschil van mening met uw werkgever heeft over de toepassing van die regelingen. Dit is ook het geval als u ambtenaar van politie of rechtelijke macht bent.

Lees meer over de Geschillencommissie ACRU.