Geschillencommissie ACRU

De ACRU en de CAO Rijk regelen dat geschillen over de toepassing van de in die cao’s opgenomen regelingen voor uitzending naar het buitenland voorgelegd kunnen worden aan de Geschillenregeling ACRU.

Voor wie is de Geschillencommissie ACRU?

Als de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) op u van toepassing is, kunt u een verschil van mening met uw werkgever over de toepassing van de ACRU voorleggen aan de Geschillencommissie ACRU.

U kunt ook bij deze commissie terecht als u naar het Caribisch deel van het Koninkrijk bent uitgezonden op grond van de uitzendregelingen die daarvoor gelden volgens de CAO Rijk en u over de toepassing van die regelingen een verschil van mening heeft met uw werkgever. Dit is ook het geval als u ambtenaar van politie of rechtelijke macht bent.

U kunt hiervoor ook samen met uw werkgever de Geschillencommissie ACRU inschakelen.

Factsheet Geschillencommissie ACRU

In de factsheet Geschillencommissie ACRU leest u welke mogelijkheden u en uw werkgever hebben om geschillen op te lossen over de toepassing van:

  • de ACRU bij uw uitzending naar een vertegenwoordiging van het Rijk in het buitenland (plaatsing bij een post) en
  • de uitzendregelingen in de CAO Rijk bij uw uitzending naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

In de factsheet vindt u ook hoe bezwaren worden behandeld van uitgezonden ambtenaren van buiten de sector Rijk zoals van Politie en Rechterlijke Macht.

Reglement en contact met de Geschillencommissie ACRU

De samenstelling en werkwijze van de geschillencommissie leest u in het Reglement Geschillencommissie ACRU.

Neem contact op met de Geschillencommissie ACRU door te mailen naar GCA@minbuza.nl