Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen 2020-2024, versie per 1 januari 2024

Dit is actuele versie van de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU).

De ACRU regelt de bijzondere aanspraken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van uw uitzending naar een post in het buitenland. Deze aanspraken zijn deels aanvullend op en deels afwijkend van de aanspraken die zijn geregeld in de CAO Rijk.

Waarom de ACRU?

Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn alle rechtspositionele regelingen voor rijksambtenaren per 1 januari 2020 vervallen. Deze regelingen zijn omgezet in de CAO Rijk en - bij uitzending naar een post in het buitenland - in deze Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen.

Voor wie geldt de ACRU?

De ACRU geldt voor alle werknemers voor wie de CAO Rijk geldt en die voor minimaal drie maanden naar het buitenland worden uitgezonden om werkzaamheden te verrichten bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland (plaatsing bij een post).

Bij de uitzendingen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk gelden de uitzendregelingen zoals opgenomen in de CAO Rijk.