Bedragen CAO Rijk 2020 per 1 januari 2020

In de CAO Rijk 2020 waren in de versie die op 26 september 2019 getekend is nog niet alle bedragen per 1 januari 2020 opgenomen. Deze bedragen zijn nu bekend en treft u in bijgaand document aan.

Op een later moment in december worden de bedragen ook in de caotekst op de website verwerkt.