Bedragen CAO Rijk per 1 januari 2020

In de CAO Rijk 2020 is beschreven op welke wijze de bedragen waar in de cao-bepalingen het woord “momenteel” staat worden aangepast. Per 1 januari 2020 levert dat de in dit document beschreven aanpassingen op ten opzichte van de op 26 september 2019 ondertekende versie van de CAO Rijk 2020.